ZEMĚDĚLSKÁ ČINNOST

Chováme Aberdeen-anguský skot, masné plemeno